Hirdetés

  


Tudnivalók

A médiumitás

Sokak előtt ismert tény az, miszerint a földi élet befejeződése után, az addigi testhez kötődött, de emberi szemmel nem látható lélek és szellem felszabadul és folytatja életét egy másik síkon: a szellem világban.
A legtöbb ember számára láthatatlan szellemi intelligencia, bizonyos körülmények között megnyilatkozhat a testben élők között. Ehhez a megnyilvánuláshoz olyan személy jelenléte szükséges, aki médium képességekkel rendelkezik. A spiritiszta világ médium néven emlegeti azt az érzékeny személyt, aki a földi világ és a túlvilág közötti kapcsolat létesítője lehet. A médiumitás izgalmas és kihívó téma. Alapvető fontosságú kérdéseket vet fel az emberi elmével, az emberi tudattal, sőt az emberi sorssal kapcsolatban. Legtöbben úgy képzelik a médium személyét, mint egy meseszerű ruhába öltözött nőszemélyt, aki sötét zugokban kuksol, és arra les, hogy ügyfeleit megszabadítsa nehezen keresett pénzüktől. A médiumitás a század fordulón táján jött divatba, és a spiritualizmus valóságos vallássá fejlődött. Szeánszokat rendeztek sötét szobákban. A közvetítésre alkalmas állapotot transzállapotnak nevezzük. Ennek a transz állapotnak tudható be az is, hogy a médium nem emlékezik a szeánsz alatt elmondott üzenetekre.

Ki lehet médium?

A médium alkalmasságának nincs különös ismertető jele. Talán az ősi sámánokhoz lehet őket hasonlítani, ők többségükben férfiak voltak, napjainkban azonban a médium személye többnyire nő. Ezek a képességek azonban én azt gondolom fejleszthetők.
A médiumitás tulajdonképpen égi adományként és karizmaként is felfogható, ámbár minden emberben van valamennyi médiumitás, mert a saját benső világának, szellemiségének kinyilvánításában mindenki saját maga médium alakja.

Különböző médiumitás fajtákat ismerünk

Van halló, érző, látó, író, rajzoló, beszélő, és gyógyító hatásokat megvalósító médiumitás.
A megidézés leggyakoribb módjai.

Asztaltáncoltatás: kisasztalhoz ülve a tenyereket az asztalra helyezik. Ha jelen van egy szellem, az asztal magától megemelkedik, majd visszakoppan. Eldöntendő kérdéseket tesznek fel, amire a meghívott szellemek válaszolnak. Egy koppanás igen, kettő nemet jelent. A morzejeleket is használták, ma már ezeket a jelzéseket nem is ismerik.

Quija tábla segítségével: a szellem egy pohár vagy más eszköz segítségével mutatja meg a betűket, majd ezeket összeolvasva kapjuk a választ a feltett kérdésre.

Médium által: a médium a testét ideiglenesen elfoglalja egy másik szellem. Vannak író és beszélő közvetítők. Általában ilyenkor úgy néznek ki, mit, amikor aludnának. De van, aki éber, miközben a keze ír vagy rajzol. Nem feltétel hogy ismerje, amit írnak, vagy beszélnek.

Milyen legyen egy médium?

Legyen magatartásában egyszerű feltűnést kerülő, szerény, de nem feltétlenül visszahúzódó személyiség. Kerülje a külső hatásokat. Az egész megjelenése és fellépése tükrözze, hogy ő egy olyan világ képviselője, ahol a külsőségeknek nincs jelentősége. Az igazi médium képesség vele születik az emberrel. Óvom azokat, akiknek a lelke nem erős, és nincs átitatva hittel és szeretettel és az igazsággal, ne fejlesszék ki a képességet, mert hamar célt ér a félrevezetés szelleme.
A médium ugyanis jelentős próbatételnek van kitéve, nem úgy mit, azt többen hiszik. A médium csak az alázatossága által lehet a szellemek központja. Mindenkor az ember jelleme a fő, mert a jó bort sem öntik rossz hordóba. Ami értékes csak azt becsülik meg.

Ne idézzünk szellem lényeket kíváncsiságból, szórakozásból!

Veszélyes a túlvilág. Léteznek gonosz szellemek és démonok, akik bosszúállók, de szeretnek rosszat tenni szórakozásból is. Imádják a zűrzavart, és gyönyörködnek mások szenvedésében. Szellemidézéskor jelentkezhetnek a megidézett nevében és a turpisság nem derül ki, ha a társaságnak nincs megfelelő szellemi vezetője. Már csak azért is szükség van egy jó médium irányítására, aki közvetít a fizikai és szellemi világ között, hogy ne ártsanak nekünk a démonok.
A szeánsz nem játék. Ha mi magunk keressük a kapcsolatot a túlvilággal, és nem vagyunk sem mentálisan, sem tudásban, felkészülve, akkor tönkretehetik, sőt el is vehetik az életünket a szellem lények. Ijesztgetés a legkevesebb, amivel zavarhatnak. Számtalan olyan esetről számoltak be, amikor egy szellem belépett egy másik ember testébe és azt nem akarta elhagyni. Ezt nevezik megszállottságnak. Amíg a betolakodót ki nem űzik, a test gazdája nem ura a cselekedeteinek, a benne rejtőző idegen szellem bármit megtehet általa. A legenyhébb esetben összekuszálhatja az életet, nevetségessé teheti, de gyilkosságot is elkövethet.

Valóban léteznek-e szellemek?

A szellemek létezése olyan kérdés, amely mind a filozófiában, mind pedig a teológiában a lehető legfontosabb azok közül, amelyek valaha is foglalkoztatták az emberi értelmet.

Miért olyan fontos számunkra, hogy valóban léteznek-e szellemek?

A válasz elég nyilvánvaló. Azért mert a szellemek léte segítene a gondolkodó embernek lyukat vágni azon a fátylon, amely elrejti a földi ember szeme előtt a jövendő világot, amely a halál után következik. Az írott történelem kezdete óta, minden civilizációból, a világ minden tájáról érkeztek olyan hírek, amelyek a szellemekről és a szellemek tevékenykedéséről szóltak. Meglepően sok a bizonyíték. Legkülönbözőbb emberek láttak szellemet, gyakran csak egyszer, kétszer egész életük során. Különböző korú, művelt és fejlett kritikai érzékkel bíró szemtanuk ugyanúgy látták őket, mint egyszerű tanulatlan emberek. Tíz az egyhez az esélye annak, hogy valaki az élete során szellemet lát. A ciklikus szellemek által legkedveltebb nap az október 31, HALLOWEN.
Előbb vagy utóbb mindenki felteszi magának a kérdést, hol láthatnék szellem lényt?
Nem mindig vagyunk tudatában, annak, hogy kísértetett látunk. Számos spontán felbukkanó szellem valóságos személynek látszik, s az ember csak későbbi események fényében jöhet rá, hogy valóban szellem volt.
Azonban az megállapítható, hogy bizonyos helyeken több szellem kísért, mint máshol. Ennek minden bizonnyal jó oka van, ám még mindig kutatják, mi okozhatja.
Egy biztos, hogy, minden megjelenésnek üzenet értéke van, többek között az is, hogy nem csak földi élet van.

Nagyon sokféle szellem fajtát ismerünk

Vannak időben kettéhasadt szellemek, őket úgy lehet megismerni, hogy látsz valami furcsát, valami szokatlant, ami feltűnt, és mire újra visszanéztél rá, már eltűnt.
Vagy ismerősnek tűnő emberek, akiknek a ruhája és a viselkedése a múltat idézte.
Ezek nem igazi szellemek, hanem olyan emberek, akik a múltban élnek, és bizonyos pillanatokban láthatóvá vállnak, mert ott ahol ők tartózkodnak és ahol te vagy az idő határa elmosódik.

Idősík váltó szellem

Ebben az esetben mi vagyunk a szellemek. Gyakran előfordulnak régi csatamezőkön, és parlamentekben. Az egyik pillanatban még saját idősíkunkban vagyunk, talán egy régi épületet vagy történelmi emlékhelyet látogatunk, meg a következőben pedig a múltban találjuk magunkat.

Van klasszikus szellem

Neki van én tudata, tudja hol van, akaratából cselekszik. Akkor jelenik, meg amikor akar, akinek akar. Tud rólunk és tud azokról, akik környezetünkben élnek, megpróbálhatnak kapcsolatot teremteni az otthonukban lakókkal. Néha gonosz szellem lesz, megpróbálkozik azzal, hogy feldúlja az életüket, és talán azzal is, hogy elüldözzön mindenkit. Úgy viselkedik, mintha betolakodók lennének az ő birtokán, vagy mintha a társasághoz tartozna. De őrzőként is felléphet. Olvastam egy családról, amelyik megvett egy régi házat ahol szellemek laktak. Egyikük szívesen foglalkozott a pár gyermekeivel, visszatette rájuk a lecsúszott takarót, kinyitotta az ablakokat, hogy friss levegőhöz jussanak, és más kisebb feladatokat is elvégeztek. Mindezzel megmutatták a tulajdonosnak, hogy nem akarnak ártani. Az emberek leggyakrabban a klasszikus szellemek kiűzésén vannak, azért mert kiszámíthatatlanok, szabad akaratukból cselekszenek, és képesek az élőkkel kommunikálni. De sajnos éppen ezektől a kísértet fajtától a legnehezebb megszabadulni. Sok esetben a ház régi tulajdonosának bizonyul, aki betolakodónak tekinti az újakat.

Örökmozgó szellem

Ő ugyanazon az időben és helyen bizonyos cselekvést újra és újra megismétel. Ez a művelet annyira lefoglalja, hogy nem is vesz tudomást az ember jelenlétére. Ők olyan szellemek, akik elvégezetlen feladat közben haltak meg. Ők továbbra is felelősen végzik a feladatukat. A magatartásuk lehet pozitív is és negatív is egyaránt, attól függ, milyennek tartotta az életben a feladatot. Ha boldoggá tette, akkor nem fog örülni, hogy meg akarjuk fosztani ettől, amit szeretett. Ha a cselekvés kényszeres, ez abból fakad, hogy nem képes felfogni, hogy már meghalt, akkor az esetleges beavatkozást már megváltásként is értékelheti.

Elveszett lelkek

Ezek vándorló szellemek, akik nem tudnak arról, hogy meghaltak. Felléphetnek klasszikus kísértetként is vagy örökmozgó szellemként. Nem értik kik vagyunk, mit keresünk az otthonukban. Nem fogják, fel miért nem válaszolnak neki az emberek, ha szólnak hozzájuk, és miért néznek át rajtuk, mintha ott sem lennének.
Mi pontosan e szellem lényeket kell segítenünk. Rendszerint nem mutatnak ellenállást, különösen, ha tudják szeretteik, akik nagyon hiányoznak várnak rájuk.

Figyelmeztető szellemek

Ez a szellem időről időre, újra megjelenik valakinek, és mindenképpen tudtára akar adni valamit. A közölni való rendkívül fontos lehet, mint például egy természeti csapás közelsége, vagy mit hol lehet megtalálni. Bárhogy is van, ez a szellem fontos lehet. Ezeket a szellem lényeket nem lehet elűzni addig, amíg át nem adták üzenetüket. Meglehet próbálni, de harcba szálnak, nem akarják magukkal vinni, amiről tudnak. Csak az üzenetük átadása után képesek megnyugodni.

Bosszúálló szellemek

Ezek a szellemek határozott céllal jelennek meg. Úgy érzik, hogy becsapták őket az életükben, és azért jönnek vissza, hogy minél több kárt okozzanak azoknak, akiket saját szerencsétlenségükért hibáztatnak.

Gazda szellemek

Ezek a szellemek úgy érzik, hogy ez a hely ahol élsz, dolgozol, nem a tiéd, hanem az övék. Elég látványosan fejezik ki haragjukat, pl. ha átrendeznek egy helyiséget. Ezek a szellemek többsége haragosan halt meg, és ez az érzelem határozza meg a halál utáni viselkedésüket. Elűzni nagyon nehéz őket. Kapcsolatot kell vele létesíteni és úgy megbeszéljük a kérdést.

Kopogó szellem

Ők hangoskodnak és pusztítanak. Tárgyakat dobálnak, tőrnek, zúznak. Sokan meg tudnak birkózni az ilyen szellemek keltette zajokkal, pedig azok olyan hangosak lehetnek, hogy az őrületbe kergetik az élőket.
Pusztító magatartásukat is nehéz elviselni. Ezek a szellemek percek alatt szétszedik a házat, falakat ráznak, tárgyakat dobálnak le a polcokról, üvegeket tőrnek. Senki nem tudja, hogy mi viszi ezeket a szellem lényeket a pusztításra, vagy honnan jönnek. Legtöbb esetben néhány hónapon belül magától elmennek.
Léteznek olyan emberek is akik nem hidat képeznek a két világ között, hanem látják a szellem lényeket és mindazt ami a másik világban történik. Ők a látók. A gyerekek legtöbbje 3 és 4 éves koráig rendelkezik ezzel a képességgel, de ez később is felidézhető és fejleszthető. A kutyák, a macskák, a lovak, szintén érzékelik a másik dimenzió lényeit.

Wass Albert:
Mert a világ szép...

Testvér!
Valamit szeretnék mondani Neked.
Ne hidd, hogy csúnya a világ s az emberek rosszak.
A világ szép, s az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint valami furcsa betegség, mely ragályos és időnként visszatér, akár a pestis vagy a nátha.
S olyankor elcsúfítja a világot maga körül.
A világot?
A Te világodat.
De ne feledd el, hogy a Te világodon kívül van még egy másik világ és ez az igazi világ.
Gyökered, vagyis jellemed, adottságaid, érzéseid és az a sok láthatatlan holmi, amit magadban hurcolsz egy életen át, ebből az igazi világból ered, és ahhoz a mesterséges másik világhoz, melyet magadnak csináltál, csak annyi köze van, mint a hóvirágnak az avarhoz, melyen átüti fejét midőn a földből előbúvik.
Ha felületesen megnézed, azt hiheted, hogy ez a penészszagú halott szőnyeg tartja a hóvirágot a hátán. Pedig nem így van. Előfordul, hogy erdőtűz támad s az avar tüzet fog és elég. Elég a hóvirág is vele, az igaz.
De jövő tavasszal előbúvik megint.
Miért?
Mert gyökere mélyebben volt, mint a halott avar, a földben volt, az igazi földben. Így van ez veled is, testvér.
Gyökered nem ebből a világból való, amit magad köré ácsoltál, és ha tűz támad s rád dőlnek a kontár tákolmány romjai: Éned az ösztön gyökérszálainak nyomán visszamenekül az igazi világba, akár a hóvirág.
Mert nincsen különbség, közted s a hóvirágok között abban a világban.

Vissza

 


 

A hold mágikus hatása az emberekre, és minden élőlényre.

Évmilliók óta kering Földünk körül ez a kopasz, kerek golyó, magányosan és rendíthetetlenül. Néha mintha létezését megtagadná, úgy fordítja felénk éjsötét oldalát újholdkor, máskor meg szinte a csillagokat is kioltja, úgy ragyogja be az éjszakai égboltot naptól kölcsönzött vakító fényével.
Az emberek évezredeken keresztül igyekeztek a természet törvényei és ritmusai szerint élni,  a nap és a hold mozgásából, a villámlásból és a viharból, az évszakok változásaiból az isteni szándékot kifürkészni. Figyelték a természetet és az elemeket, és kutatták a titkaikat.
Az ember nem idegen test a földön és az univerzumban. A természet nem harcol ellene, hanem mindent magad neki, ha megtanulja, hogy békében és barátságban éljen önmagával és a természettel.
Mi valamennyien emberek, állatok, növények, csillagok, bolygók, Nap, Hold, Ön és én egy hajóban utazunk.
Szerencsére szerte a világon sokan megszabadultak, attól az ideológiától, hogy csak az van, amit látok, és megfoghatok. Sokan tudják már, hogy létezik ez a valós természet s, hogy bármely percében támogatásért folyamodhatunk hozzá. Minden, ami igaz és lényeges, az a természeténél fogva egyszerű és mindenki számára hozzá férhető.
A Teremtő és sok más segítője, a látható és láthatatlan világban nem kelleti magát. Korunkban nem a felülről elrendelt változásokra van szükség, amire szükségünk van, azt a legegyszerűbben így lehetne megfogalmazni: az egyes ember felébredésére és magára való tálasára van szükség.
Bizonyára van még jó néhány olyan ritmus és tényező a természetben, amely befolyással van ránk, ám most csupán saját tapasztalataimra hagyatkozva azon erőkkel foglalkozom, amely a különböző holdfázisokat kísérik.

Újhold
Növő hold
Teli hold
Fogyó hold

A hold állása valamelyik állatövi jegyben.

Mintegy 28 napos föld körüli útja során, a Hold mindig csak egyik felét fordítja felénk a föld felé, önmaga körül nem forog. Ha pontosan a Nap és a Föld közé áll, arca teljes sötétségbe merül. Ekkor újholdról beszélünk. Ilyenkor a Hold két három napig ugyanabban a állatövi jegyben áll, mint a Nap. Rövid időre különlegesen erős hatással van az emberre, állatra, növényre egyaránt. De az újhold impulzusait nem érzékeljük annyira, mert az erők átrendezése a fogyóból a növő holdba, nem olyan hevesen megy végbe, mint a teliholdnál.
Mágikus hatása, minden újdolgokba való kezdés, vagy valami régi elűzése. Érdemes ezekben a napokban a meditációinkat a félelmekre, a titkokra, a vágyakra összpontosítani. Feltárni magunkban a rejtett oldalunkat, és a későbbiek folyamán szintén a Hold energiáját felhasználva megoldani ezeket a problémákat. Az egészség megóvása szempontjából, alkalmas ez az időszak, a böjtök és a szervezet méregtelenítésének elkezdéséhez.

Az újhold után a hold egy része a nap felé fordult, és a növő hold megkezdi erőteljes működését. Itt nem véletlenül használtam az erőteljes szót, hiszen mindaz, ami ebben az időszakban történik, építés, erősítés, érdekében, kétszeres erővel hat. Ilyenkor érdemes tehát a mágiában is az üzleti, anyagi, az anyai, érzelmi, változásokat létrehozni, gyarapítani.  Egészség szempontjából, ahogyan növekszik a Hold, úgy csökken az operációknak, sebek gyógyulásainak, sikereinek esélye.

A telihold fázisa a hetedik napon kezdődik. A Hold ereje ebben az időszakban érezhető hatással van az emberre, állatra, növényre egyaránt. A holdkórosok sétára indulnak ezen az éjszakán, az emberek nagy részét álmatlanság gyötri, a sebek erősebben véreznek. A boszorkányok a gyógynövényeket is ezekben az órákban gyűjtötték, sokkal erősebb hatást tudtak így vele elérni. Megfigyelhető, hogy az agresszív cselekedetek, a balesetek száma is nő a teli hold hatásakor.

Lassan ismét továbbhaladva a Hold árnyékos oldala, és megkezdődik a 14 napos fogyó hold fázis. Ezekben a napokban és órákban érdemes a negatív rezgéseket, negatív cselekedeteket, káros energiákat, apasztani, oldani, száműzni, elengedni. Mágikus hatása a rontáslevételekhez a legkedvezőbb. Ide lehet még sorolni a káros szenvedélyek, függőségeket. Ilyenkor a fogyókúrázók is többet ehetnek, ugyanis nem annyira híznak. A műtétek, operációk is sikeresebbek ezen időszakban.

A természetben minden ritmus, hang, lélegzet, fény, és rezgés. Az univerzumban minden mozgásban van semmi sem állandó, semmi sem örök. Minden születik, nő, érik, és meghal.

A születés és az elmúlás örök körforgásában minden, mindennel összefügg. Egy jó gondolat sem megy veszendőbe, hatására valamelyik távoli csillagon vagy akár az Ön "kertjében'' szirmot bont egy virág. Használjuk a Hold ritmikus rezgését az életünkben.

Egyensúlyban annyit jelent, hogy nem szegülünk folyvást, szemben azokkal a hullámokkal, amelyeknek ki vagyunk téve, hanem odafigyelünk a természet, ritmusára, meg tanuljuk a jeleket értelmezni, az egyszer fent, egyszer lent mozgáshoz idomulni. Így olyan képességekre tehetünk szert, amellyel állni tudjuk az élet viharait. Természetesen azért itt nem arról van szó, hogy mindig pontosan betartsunk minden szabályt, hiszen az természetellenes volna. Megfelelőképpen adagolva, belefér egy - egy átmulatott éjszaka, vagy akár egy túlfeszített munka is. Minden lénynek szüksége van egy kis testi - szellemi sokkra, hogy kibontakoztathassa mindazt, amire teremtetett.

 

Vissza

 


Elérhetőségeim:

Morgána jósnő és médium

Tel.: 06-30/746-4734 A számon magánszámos hívásokat nem fogadok! Köszönöm a megértést!

Cím: 1065 Budapest, Hajós utca 41. földszint 1. (hátul az udvarban)
E-mail: morgana7107@gmail.com


Jogi nyilatkozat