Az aura hét rétege és a hét csakra

Az aura minden egyes rétege eltérőnek látszik, és mindegyiknek megvan a sajátos funkciója. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. Ez azt jelenti, hogy az első réteg az első csakra, a második a második csakra a párja, és így tovább. Ezek általános elvek, amelyek sokkal bonyolultabbá fognak válni, ahogy mélyebbre hatolunk a témában. Jelenleg csupán felsorolom őket, hogy általános áttekintést adjak.

A mező első szintjeihez a fizikai működés, fizikai érzékletek, fizikai fájdalom, vagy öröm érzete kapcsolódik. Az első réteg a test automatikus, autonóm működésével áll kapcsolatban. A második réteg és második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. Ezen a vivőeszközön keresztül nyilvánulnak meg érzéseink, zajlik érzelmi életünk. A harmadik réteg a mentális élettel, a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. A negyedik réteg a szív csakrához kapcsolódik, s ezen keresztül szeretünk, s szeretjük nemcsak társunkat, de az emberiséget általában. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. Az ötödik réteg az Isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabb rendű akarattal van összefüggésben. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik, a dolgok létezésbe szólításához, a cselekedeteinkért való felelősségvállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez.

A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. Ez az a szeretet, amely túlterjed ez emberi szeretet hatósugarán, és minden életet átölel.
Ez minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik, amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket.

Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket, érzelmeinket, gondolatainkat, emlékeinket, és más nem fizikai jellegű tapasztalatainkat, melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni - speciális helyeken tároljuk. Ha megértjük, hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez, a különböző betegségek természetét könnyebben megértjük.

Az aura tanulmányozása és tisztítása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között.

 


Elérhetőségeim:

Morgána jósnő és médium

Tel.: 06-30/746-4734 A számon magánszámos hívásokat nem fogadok! Köszönöm a megértést!

Cím: 1065 Budapest, Hajós utca 41. földszint 1. (hátul az udvarban)
E-mail: morgana7107@gmail.com


Jogi nyilatkozat

 

Hirdetés